sekretesspolicy.

Hem / sekretesspolicy.

Sekretesspolicy

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via våra webbplatser och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.

Vi använder oss av underleverantörer för att tillhandahålla en del av våra tjänster

För att kunna göra bokningar eller genomföra köp krävs att du registrerar ett konto. Du ombeds då att uppge viss personlig information så som namn, e-postadress. Underleverantörer kan begära att mer information samlas in, som exempelvis telefonnummer, foto eller personnummer.

De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats. Att kunna kommunicera, via e-post, mobil eller post.

Cookies

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Om du inte accepterar att vi lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna.

Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter kontakta i första hand underleverantören eller skicka e-post

Vem får ta del av informationen

Vi  delar inte med sig av den personliga information som samlas in. Vi säljer inte vidare information till andra företag. Information kan dock användas i aggregerad form.

Säkerhet och sekretess

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet hos oss. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

Ändring av policyn

Vi kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.